Měření dodaného a odebraného tepla

Pozor - na stránce se pracuje!

Tabulky a zadání k vytištění Zadání a tabulky k vytištění
Další důležité informace k této úloze
Otázky k úvodnímu přezkoušení Otázky k úvodní diskusi
Podrobný návod k měření Návod k měření bude doplněn dodatečně
Přístroje pro měření INMAT 62
Přístroje pro měření INMAT 66
Přístroje pro měření Pyrometr
Skripta strana 75-77 Skripta strana 75 až 77
Graf závislosti měrného tepla vody na teplotě
Časem přibudou i fotografie

garant úlohy: Doc. Ing. Josef Jenčík, CSc.