Měření průtoku

Pozor - na stránce se pracuje!

Tabulky a zadání k vytištění Zadání a tabulky k vytištění
Otázky k úvodnímu přezkoušení Otázky k úvodnímu prozkoušení
Podrobný návod k měření - laminární průtokoměr Návod k měření - laminární průtokoměr
Podrobný návod k měření - Prandtlova trubice Návod k měření - Prandtlova trubice
Podrobný návod k měření - rotametr Návod k měření - rotametr
Přístroje pro měření Měření laminární průtokoměrem
Přístroje pro měření Měření Prandtlovou trubicí
Ukázka funkce domovního plynoměru
Skripta strana 143-144,147-149,165-166,170-173 Skripta strana 143-144,147-149,165-166,170-173
Tabulka pro výběr průtokoměru (podle firmy Omega.com)

garant úlohy: Doc. Ing. Jan Soukup, CSc.