Program přednášek:

1. Měřicí soustava. Statické vlastnosti snímačů. Přesnost a citlivost snímačů a přístrojů. Nejistoty měření.
2. Dynamické vlastnosti snímačů, časová konstanta, její určování a využití. Možnosti zmenšování chyb snímačů. Informační vlastnosti snímačů
3. Elektronické vyhodnocovací obvody, diskretizace analogových signálů, číslicová filtrace, modulace signálů.
4. Snímače teploty.
5. Snímače teploty, měření tepelného výkonu a tepla, měření vlhkosti.
6. Snímače tlaku.
7. Snímače tlaku.
8. Snímače polohy a vzdálenosti.
9. Snímače polohy a vzdálenosti, proximitní snímače.
10. Snímače síly a momentu, taktilní snímače.
11. Snímače výšky hladiny. Snímače průtoku.
12. Snímače průtoku. Snímače vlastností kapalin a plynů.
13. Snímače otáček, rychlosti a zrychlení. Vizuální snímače.
14.   Průmyslové měřicí systémy.

 

Přednášející:

Doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

Doc. Ing. Josef Jenčík, CSc.

Ing. Dana Bauerová