Měření na stejnosměrných a střídavých můstcích

Pozor - na stránce se pracuje!

Otázky k úvodnímu přezkoušení Otázky k úvodnímu prozkoušení
Návod k měření Připravený dokument k vytištění
Pozor - v tomto dokumentu jsou uvedeny chybné hodnoty vnitřních odporů voltmetrů!
Popis přístrojů a vysvětlení principu Pokyny k obsluze
Obrázky se zapojením úlohy Obrázky se zapojením úlohy
po vyplnění vhodné pro vytvoření grafů Alternativní vzhled tabulek pro důkladnější záznam hodnot
Skripta strana 29 až 35 Skripta strana 29 až 35

garant úlohy: Doc. Ing. Hana Obrazová, CSc.