Jediný kroužek kombinovaného studia se dělí do tří skupin. V jejich rámci změří:

(letos neplatí - malý počet studentů)

1. blok - teploty. Statické a dynamické charakteristiky teploměrů. V rozpise tomu odpovídají úlohy 1. a 4. denního studia.
&bull stáhněte si - návod pro kombinované měření statických a dynamických charakteristik počítačem.

2. blok - hladina a průtok. V rozpise tomu odpovídá částečně měření hladiny.
*stáhněte si - návod pro kalibraci kapacitního měřidla, návod pro měření hladiny, návod na kalibraci rotametru.

3. blok - tlak a snímače s proudovým výstupem. Ověřit funkčnost provozního tlakoměru, provést porovnání přesných tlakoměrů s definičním měřidlem (v rozpise tomu odpovídá měření tlaku včetně měření vlhkosti - můžete se podívat na příslušné pokyny pro měření tlaku a měření vlhkosti) a posoudit zatížitelnost snímače s proudovým výstupem (rozsah 0 až 20 mA je přenastaven na symetrický -10 až +10 mA).
*stáhněte si - návod k poslednímu měření.

Další návody pro prováděná měření si můžete stáhnout podle úloh denního studia, kde se odkazy hledají na hlavní stránce v příslušné tabulce.

Skupiny se podle počtu studentů dále dělí (zpravidla na poloviny) a kde je to z časových důvodů možné, v průběhu hodiny se střídají. Další hodinu skupina, která předchozí týden měřila blok 1., přejde na 2., skupina z bloku 2. na 3. a skupina z úloh třetího bloku na blok 1.

Každý odevzdá jeden referát. Ostatní úlohy bude mít zpracovány v sešitě, nebo na volných listech (v tom případě musí mít student každý list podepsán).

Čtvrté cvičení bude letos v učebně 532b, kam je dálkové studium plánováno, a bude zahájeno krátkým testem. Po předpokládané přestávce na opravu výsledků budou studentům, kteří splnili podmínky pro udělení zápočtu, zapsány zápočty.

Otázky testu jsou ve zvláštním souboru. Na test bude cca 20 minut.

Do hodnocení se dále připočte známka z odevzdaného referátu a úroveň řešení ostatních dvou úloh v sešitě (nebo na podepsaných volných listech).